Certificeringen

De uitzendbranche is omvangrijk. Jaarlijks gaan 750.000 uitzendkrachten aan de slag. Als u als bedrijf uitzendkrachten inhuurt, wilt u dat regelen met een kwalitatief goede en betrouwbare uitzendonderneming. Hieronder een aantal keurmerken waardoor u verzekerd bent dat u aan ons een betrouwbare partner heeft.

Wij beschikken over het SNA-keurmerk NEN 4400-1. Met dit keurmerk laten we zien dat we een goede werkgever zijn en kiezen voor eerlijke concurrentie.
Sinds medio 2012 is er een nieuwe regelgeving van kracht: Vrijwaring inlenersaansprakelijkheid. Uiteraard voldoen wij aan de gestelde normen. Zaken doen met Synergie op basis van deze criteria betekent dat u als inlener van elke aansprakelijkheid bent gevrijwaard. De ondernemingen in het register van SNA worden periodiek gecontroleerd en alleen opgenomen als zij voldoen aan de gestelde eisen. Meer lezen over het SNA-keurmerk.

Wij zijn aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Als ABU-lid moeten we voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van onder andere veiligheid, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies en belastingen. Daardoor weet u zeker dat u met een betrouwbare partij in zee gaat. De ondernemingen aangesloten bij de ABU worden periodiek gecontroleerd.

Vanaf 1 januari 2021 maakt de Fair Employment Code Arbeidsmigranten onderdeel uit van de lidmaatschapscriteria voor ABU-leden die arbeidsmigranten bemiddelen. Met deze code wil de ABU bijdragen aan meer zekerheid voor de arbeidsmigrant, eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld in de branche. Meer lezen over de ABU.

Met het predicaat van Stichting Normering Flexwonen laten we zien dat we goed en verantwoord omgaan met de huisvesting van onze uitzendkrachten en dat deze huisvesting aan alle gestelde eisen voldoet. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd.
Doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is.
Meer lezen over Stichting Normering Flexwonen.

Normalisatie en Normen (NEN 4400-1) bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van ondernemingen die arbeidskrachten beschikbaar stellen. Om lid te zijn van de NEN 4400-1 moet namelijk aan een aantal verplichtingen  worden volden, als bijvoorbeeld de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen, omzetbelasting, het administreren van identificatiedocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Meer lezen over Normalisatie en Normen.