Certyfikowania

Branża zatrudnienia tymczasowego to potężny sektor. Każdego roku zatrudnia 750 000 pracowników tymczasowych. Jeśli Państwo jako przedsiębiorstwo najmują pracowników tymczasowych, w Państwa interesie leży podjęcie współpracy z wysokiej jakości, godną zaufania agencją pracy tymczasowej. Poniżej przedstawiamy znaki jakości, które dają Państwu gwarancję, że jesteśmy dla Państwa godnym zaufania partnerem.

Mamy znak jakości SNA NEN 4400-1. Znak ten mówi, że jesteśmy dobrym pracodawcą i uczciwie konkurujemy.Od połowy 2012 roku obowiązują nowe przepisy. Pracodawca-użytkownik zwolniony jest z odpowiedzialności wobec organu podatkowego. Oczywiście spełniamy ustanowione normy. Robienie interesów z Synergie w oparciu o te kryteria oznacza, że Państwo jako pracodawca-użytkownik są zwolnieni z odpowiedzialności cywilnej. Przedsiębiorstwa widniejące w rejestrze w SNA podlegają okresowym kontrolom i ujęte są w nim wyłącznie po spełnieniu określonych wymagań.Więcej na temat znaku jakości SNA.

Jesteśmy członkiem Algemene Bond Uitzendondernemingen (Powszechnego Związku Agencji Pracy Tymczasowej) – ABU. Jako członek ABU musimy spełniać wymagania związane z wysoką jakością w zakresie m.in. bezpieczeństwa, zasad postępowania, warunków zatrudnienia i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatków. To najlepszy dowód na to, że mają Państwo do czynienia z godnym zaufania partnerem. Przedsiębiorstwa zrzeszone w ABU podlegają okresowym kontrolom.

Od 1 stycznia 2021 roku Fair Employment Code Arbeidsmigranten (kodeks uczciwego zatrudniania pracowników migrujących) stanowi część warunków członkostwa w ABU dla agnacji zatrudniających pracowników zagranicznych. Przy pomocy tego kodeksu ABU chce przyczynić się do stworzenia większej pewności pracownikom migrującym, uczciwej konkurencji i równych szans w branży. Więcej na temat ABU.

Oznaczenie Stichting Normering Flexwonen (Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych) mówi, że obchodzimy się właściwie i w sposób odpowiedzialny z zakwaterowaniem naszych pracowników tymczasowych oraz że zakwaterowanie to spełnia wszystkie wymagania. Miejsca zakwaterowania należące do firm zarejestrowanych w Stichting Normering Flexwonen podlegają każdego roku kontroli. Celem istnienia rejestru jest zagwarantowanie stronom mającym do czynienia z zakwaterowaniem pracowników migrujących, że dane miejsce spełnia określone normy. Więcej na temat Stichting Normering Flexwonen.

Normalizacja i normy (NEN 4400-1) zawierają wymagania konieczne do sprawdzenia i oceny przedsiębiorstw, które delegują do pracy pracowników tymczasowych. Członek NEN 4400-1 musi wywiązywać się z szeregu obowiązków, takich jak składanie deklaracji i odprowadzenie podatku od wynagrodzeń, podatku VAT, zarządzanie dokumentami tożsamości i weryfikacja tożsamości oraz prawa do wykonywania pracy w Niderlandach.Więcej na temat normalizacji i norm.