Antidiscriminatiebeleid

Synergie zet zich in voor een arbeidsmarkt zonder discriminatie door medewerkers en werkzoekenden gelijk te behandelen en ongeacht geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, etnische afkomst, nationaliteit, ras, politieke en geloofsovertuiging gelijke kansen te geven en alleen te beoordelen op criteria die functie gerelateerd zijn.

Meer informatie over dit gezamenlijk doel vind je hier.