Współpraca

Synergie Nederland ma wielu partnerów, z którymi współpracuje, aby zapewnić sobie nieograniczoną elastyczność.

Werkeninoostenrijk
Werken in Oostenrijk i Synergie od lat z powodzeniem współpracują, aby Twoje zatrudnienie w charakterze pracownika gastronomii, instruktora narciarstwa lub pracownika sklepu/wypożyczalni odniosło sukces! Werken in Oostenrijk zapewnia austriackim firmom wykwalifikowany personel, a osobom poszukującym pracy – najlepszą w ich życiu pracę sezonową. Synergie zajmuje się kompleksową administracją umów oraz doradza w kwestiach związanych z prawem pracy.

Lento
Naszym międzynarodowym pracownikom oferujemy możliwość skorzystania ze zorganizowanego zakwaterowania. Zakwaterowanie jest zarządzane przez zewnętrznego partnera i spełnia wymagania jakościowe SNF (Stichting Normering Flexwonen). Oznacza to, że standard zakwaterowania jest spełniony pod względem przestrzeni i prywatności, urządzeń sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny, udogodnień, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dostarczania informacji i innych wymagań. Ważne jest dla nas, aby pracownicy czuli się jak w domu. Jeśli zapewnione są odpowiednie warunki , praca staje się jeszcze bardziej satysfakcjonująca.

Lokalizacje schronisk w sytuacji kryzysowej: Schijndel, Heeswijk Dinther, De Moer
W różnych miejscach na terenie Holandii agencja Synergie zajmuje się zatrudnianiem osób ubiegających się o azyl, posiadających status uchodźcy oraz uchodźców, którzy są przyjmowani do schronisk ratunkowych w sytuacjach kryzysowych. Nasze doświadczenie z różnymi narodowościami, znajomość kwestii zezwoleń na pracę i krótkie linie komunikacyjne z gminami i koordynatorami umożliwiają nam wykorzystanie talentów tej grupy docelowej. Między innymi w ramach tygodniowych targów pracy szybko łączymy kandydatów z odpowiednim miejscem pracy.

DUCE
Oprócz naszego finansowego wkładu w postaci sponsoringu agencja Synergie współpracuje z DUCE.  Duce to organizacja w Rotterdamie zrzeszająca specjalistów i osoby stanowiące wzór do naśladowania, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu zauważyli, że istnieje duża grupa dzieci/młodzieży mająca trudności z odpowiednim dostosowaniem się do społeczeństwa. Prowadzą młodych ludzi w kierunku samodzielności i rozwoju osobistego, aby mogli uczestniczyć w życiu społecznym. Poprzez pozytywne podejście do dzieci/młodzieży i zachęcenie ich do podjęcia działań pokazują młodym ludziom, jak mogą wykorzystać swoje możliwości i talenty.