Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jako dostawca kompleksowych usług w branży rekrutacyjnej, jesteśmy w ciągłym i codziennym kontakcie z ludźmi. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże. W końcu praca człowieka odgrywa znaczącą rolę w jego życiu. Z tego powodu, oprócz dążenia do świadczenia jak najlepszych usług, pragniemy także wnosić swój pozytywny wkład do społeczeństwa. Lubimy to wyjaśniać za pomocą trzech P: People, Planet i Profit (Ludzie, Planeta, Zysk).

Ludzie
Wyróżniamy się indywidualnym podejściem podczas dopasowywania kandydatów do ofert pracy, biorąc pod uwagę nie tylko ich umiejętności, ale także indywidualne potrzeby i ambicje. Ponadto inwestujemy w rozwój naszych pracowników tymczasowych, oferując miejsca pracy z możliwościami szkolenia, nie tylko poprawiając ich obecne zdolności, ale także zwiększając ich perspektywy kariery. Dbamy o dobre samopoczucie naszych pracowników tymczasowych, gwarantując dobre warunki pracy, oferując odpowiednie świadczenia dodatkowe i zapewniając wsparcie w przypadku jakichkolwiek problemów, w tym sieć specjalistów mających na celu przyspieszenie procesu powrotu do zdrowia chorych pracowników.

Dążymy również do różnorodności i integracji w naszym procesie rekrutacji. U podstaw naszego podejścia leży aktywne zaangażowanie na rzecz równych szans dla wszystkich kandydatów, niezależnie od ich pochodzenia. Zapewniając zróżnicowaną pulę kandydatów, dążymy nie tylko do odzwierciedlenia społeczeństwa, ale także do stworzenia dynamicznego i innowacyjnego środowiska pracy.

Planeta
W Synergie przywiązujemy dużą wagę do ciągłego zmniejszania emisji CO2. Dążymy do tego na kilku frontach, w szczególności poprzez krytyczne spojrzenie na naszą flotę pojazdów i efektywne wykorzystanie zarówno samochodów naszych pracowników tymczasowych, jak i stałych. Coraz częściej wybieramy bardziej paliwooszczędne samochody o niższej emisji CO2 i korzystamy z pojazdów elektrycznych. Ponadto dalsza cyfryzacja naszych procesów pracy przyczynia się do zmniejszenia emisji, dzięki niższemu zużyciu papieru (listowego), kopert i innych materiałów drukowanych. Nasza siedziba główna została całkowicie odnowiona, dzięki czemu jest w pełni neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla.

Zysk
Partnerstwa i sponsoring są podstawowymi filarami, które w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) naszej agencji. Dzięki strategicznej współpracy z innymi organizacjami i sponsorowaniu odpowiednich inicjatyw jesteśmy w stanie osiągnąć zarówno korzystny wpływ społeczny, jak i środowiskowy, jednocześnie wzmacniając nasze cele biznesowe.