WARUNKI WSPÓŁPRACY

Do wszystkich zleceń i pozostałych umów zawieranych pomiędzy Synergie i zleceniodawcą, jak również wszystkich czynności prawnych, które prowadzą do ich zawarcia, m.in. ofert, w tym ofert specjalnych, propozycji i cenników zastosowanie mają nasze warunki współpracy. Poniżej można zapoznać się z ich treścią.