Uslugi

Synergie International Recruitment jest spółką Synergie Nederland, która jest oddziałem notowanej na giełdzie międzynarodowej Synergie Groep.

Z biegiem lat Synergie rozrosła się do międzynarodowej firmy, posiadającej prawie 800 oddziałów w osiemnastu różnych krajach.

Synergie International Recruitment specjalizuje się w rekrutacji międzynarodowych pracowników, głównie z Polski i innych krajów Wschodniej Europy, oraz w ułatwianiu zatrudnienia zarówno tymczasowego, jak i stałego w różnych branżach, m.in. budownictwie, metalurgii, logistyce i żywności. Zapewniamy odpowiednie zatrudnienie dla kierowców wózków widłowych i/lub wózków wysokiego składowania, pracowników produkcyjnych, pracowników inbound i outbound, komisjonerów zamówień (z kompletacją głosową), pracowników wszechstronnych, technicznego personelu produkcyjnego, a także dla „dodatkowych rąk” do pracy.

Jesteśmy w stanie szybko zwiększać i zmniejszać liczby pracowników, w zależności od (tymczasowego) obciążenia lub szczytu w Twojej firmie. Na podstawie profilu stanowiska, który wspólnie z Tobą stworzymy, jesteśmy w stanie starannie dobrać pracowników z Holandii, Polski i Europy Wschodniej. Możemy zapewnić pracowników niewykwalifikowanych lub wykwalifikowany personel certyfikowany, w zależności od projektu.

Jakie są nasze usługi?

Pracownicy Tymczasowi
Każda firma w pewnym momencie roku musi stawić czoła szczytowej presji lub niedoborom kadrowym z powodu projektów, urlopów lub chorób. Jeśli chodzi o koszty, zatrudnianie osób do tego celu strukturalnego nie jest to sytuacja idealna. W takich okolicznościach lepiej sprawdza się elastyczność i zatrudnianie na czas określony.

Payrolling
Nasza obsługa płac pozwala na elastyczność pracowników tymczasowych bez konieczności ponoszenia kosztów zatrudniania i sprawdzania pracowników. Przejmując na papierze Twojego pracownika tymczasowego, przejmujemy na siebie całe ryzyko związane z prawem pracy.

Oddelegowanie
By zapewnić elastyczną strukturę pracy, oferujemy opcję planowania pracowników w twojej firmie na zasadzie oddelegowania na ustalony dłuższy czas. Ten system zapewnia możliwość utworzenia lepszych relacji z tymczasowymi pracownikami.

Rekrutacja i Selekcja
Oferujemy również rekrutację i selekcję kandydatów na stanowiska dla Twojej firmy. Odpowiedni kandydat może być wtedy również zatrudniony bezpośrednio przez klienta. Poszukujemy pracowników z użyciem kreatywnego podejścia rynkowego.

Szkolenia
Dajemy szansę rozwoju dla zmotywowanych pracowników. Oferujemy możliwości wyrobienia certyfikatów na wózki widłowe lub wysokiego składowania, jak i odnowienie dokumentu Code 95, lub na przykład kursu BHP. Jesteśmy również w stanie zapewnić całkowite szkolenie dla kierowców ciężarówek C lub CE. Nasi zmotywowani pracownicy mają dzięki temu zapewnione przyjemne i wymagające oferty pracy u naszych klientów.

Rekrutacja
Firma Synergie utworzyła międzynarodową bazę ponad 75 tysięcy pracowników od 1999 roku. Nasza baza danych wyróżnia się konsekwencją i długimi okresami zatrudnienia. Wielu z naszych nowych pracowników słyszy o firmie z ust do ust. Oferta Twojej firmy będzie nie tylko przedstawiona naszym kandydatom, ale również będzie aktywnie promowana naszym agencjom pracy za granicą, na naszej stronie internetowej jak i social mediach. Wraz z Twoją pomocą, stworzymy odpowiednią ofertę i wystosujemy dopasowane ogłoszenia by zapewnić kandydatów, którzy będą odpowiadać wymaganiom firmy.

Zarządzanie pulami
In consultation with you, we use pool management to create a pool of flexible workers that share nearly the same job profile. We can swiftly scale up or down the number of flex workers based on demand. Because of tight cross-planning, our staff members have, on average, worked for three clients and are assured of working the number of hours they choose each week.

Zarządzamy pracownikami w konsultacji z Twoją firmą by stworzyć pulę pracowników tymczasowych, którzy spełniają te same wymagania. Jesteśmy w stanie szybko zwiększyć lub zmniejszyć pule pracowników w zależności od zapotrzebowania firmy. Nasi pracownic, dzięki ścisłemu planowaniu krzyżowemu, średnio pracują u trzech klientów i mają zapewnione odpowiadające im godziny pracy.