ABU CAO

Synergie International Recruitment jest członkiem ABU, Algemene Bond Uitzendondernemingen (Powszechnego Związku Agencji Pracy Tymczasowej). Pracownicy tymczasowi objęci są układem zbiorowym pracy dla pracowników tymczasowych. Pełna treść układu zbiorowego pracy znajduje się na stronie:

Obowiązujący układ zbiorowy pracy dla pracowników tymczasowychwersja w języku polskim– 2023 r.

Układ zbiorowy pracy można pobrać również jako aplikację mobilną. Można tam zapoznać się z całym tekstem, podsumowaniem, odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania i przydatnymi narzędziami. Aplikacja jest dostępna w języku niderlandzkim, angielskim, niemieckim i polskim. Aplikację można pobrać w App Store lub Google Play.