Sponsoring

Jako kompleksowy dostawca usług z branży pośrednictwa pracy tymczasowej utrzymujemy stały kontakt z ludźmi. W pełni zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże, ponieważ praca jest niezbędnym elementem w życiu człowieka. Naszym celem jest nie tylko osiągniecie najwyższej jakości usług, ale także wnoszenie pozytywnego wkładu w społeczeństwo.

Nasza polityka sponsoringu koncentruje się na znalezieniu odpowiedniego połączenia między wykorzystaniem naszej wiedzy specjalistycznej z pytaniami i potrzebami różnych grup społecznych. W tym celu oferujemy wsparcie finansowe różnym klubom sportowym w regionie, wykorzystujemy naszą przyczepę podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń i wspieramy szczytne cele. Tam, gdzie jest to konieczne, staramy się wykorzystywać naszą wiedzę i doświadczenie.

Sponsoring: