Praca przez biuro Synergie

W chwili, w której nawiązujemy kontakt z Tobą jako pracownikiem zagranicznym, rozpoczynamy nasze doradztwo osobiste. Wspólnie sprawdzamy, jakie są możliwości, i określamy, w jaki sposób nawzajem najlepiej możemy sobie pomóc. Jak tylko zawrzemy stosunek pracy, dbamy o optymalne jej warunki, tak byś mógł skupić się wyłącznie na pracy. Wszystkimi pozostałymi sprawami takimi, jak zakwaterowanie, przewóz i sprawy administracyjne tzn. obowiązkowe ubezpieczenie, wystąpienie ewentualnie o numer ewidencyjno-podatkowy BSN zajmuje się przydzielona Ci stała osoba do kontaktu.

„Teraz, gdy pracuję za pośrednictwem Synergie, mam stałe godziny pracy i możliwość pracy w nadgodzinach. Idealnie.”

Praca w Synergie
W Synergie można znaleźć różnego rodzaju pracę. Pośredniczymy w znalezieniu stałego i tymczasowego zatrudnienia w logistyce, produkcji, przemyśle metalowym, spożywczym i w budownictwie. Przykładowe stanowiska pracy to operator wózka widłowego, pracownik produkcji, pracownik odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów, pracownik kompletujący zamówienia również przy pomocy komend głosowych, ogólny pracownik logistyki, pracownik techniczny produkcji i wszelkiego rodzaju „dodatkowe ręce”. Jeśli poszukujesz tego rodzaju zatrudnienia, poznaj nasze aktualne oferty pracy lub zarejestruj się od razu przy pomocy formularza rejestracji.

Zakwaterowanie
Na życzenie zapewniamy naszym pracownikom zakwaterowanie. Zakwaterowaniem zarządza partner zewnętrzny i spełnia ono wymagania jakościowe SNF (Stichting Normering Flexwonen). Oznacza to, że spełniamy normy zakwaterowania w zakresie przestrzeni i prywatności, warunków sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny, wyposażenia, bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienia dostępu do informacji i pozostałych wymagań. Uważamy za ważne, aby pracownicy czuli się jak w domu. Jeśli spełnione są warunki socjalne, pracownik z większą przyjemnością przystępuje do pracy.

Przewóz
Dysponujemy niezawodnym i reprezentacyjnym parkiem pojazdów. Pracownik może otrzymać do dyspozycji rower lub samochód, może też dojeżdżać do pracy, dzieląc pojazd z innymi. Staramy się zapewnić pracownikom zakwaterowanie położone możliwie jak najbliżej miejsca pracy. W miarę możliwości staramy się do minimum ograniczać czas dojazdów do pracy.

Wynagrodzenie
Kiedy pracownik przystępuje do pracy za pośrednictwem Synergie obowiązują prawa i obowiązki wynikające z układu zbiorowego pracy ABU dla pracowników tymczasowych. Od pierwszego dnia pracy pracownik otrzymuje wynagrodzenie obowiązujące u pracodawcy-użytkownika lub zgodne z układem zbiorowym pracy obowiązującym u zleceniodawcy, u którego pracuje. Synergie uważa równe wynagrodzenie dla wszystkich naszych pracowników za podstawę owocnej współpracy. Wynagrodzenie u pracodawcy-użytkownika składa się z następujących sześciu elementów: z wynagrodzenia za dany okres zgodnego z tabelą wynagrodzeń, skrócenia wymiaru czasu pracy (ADV), dodatków za pracę w nadgodzinach, pracę zmianową, w godzinach przesuniętych, podwyżki wynagrodzenia, zwrotu kosztów i stałych okresowych podwyżek wynagrodzeń. Wypłacamy wynagrodzenie każdego tygodnia za godziny przepracowane w tygodniu poprzednim.

„Wszystko jest dobrze zorganizowane i umowy są przejrzyste. Jeśli z czymś sobie nie radzę, dzwonię lub wysyłam wiadomość przez aplikację i od razu otrzymuję pomoc.”

Aplikacja mobilna Synergie
Kiedy pracownik podejmuje pracę za pośrednictwem Synergie otrzymuje dostęp do aplikacji mobilnej. W niej ma stały dostęp do dokumentów takich jak umowy, formularz podatku od wynagrodzeń, regulamin agencji Synergie. Aplikacja umożliwia również elektroniczne podpisywanie koniecznych dokumentów. W aplikacji znajduje się także tygodniowy grafik pracownika. W przypadku pytań można skorzystać z funkcji czatu, aby bezpośrednio skontaktować się z naszym pracownikiem.