Pracownicy z Synergie

Inwentaryzacja potrzeb
Jako zleceniodawca Synergie International Recruitment otrzymują Państwo to, czego potrzebują. Połączenie odpowiedniego zagranicznego pracownika, klienta i stanowiska stanowi synergię, którą chcemy osiągać każdego dnia. Wraz z naszymi zleceniodawcami określamy potrzebę danej chwili, ale nie gubimy z oczu sukcesu w dłużej perspektywie.

Za pierwszym razem dobrze
Kandydaci rejestrujący się w Synergie wprowadzają swoje dane i oczekiwania on-line, oczywiście zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności. Jednocześnie ujmowani są w naszym systemie rekrutacyjnym Plan4Flex, aby można było zaplanować ich pracę u odpowiednich zleceniodawców. Odpowiedniego kandydata zapraszamy do biura albo ma miejsce rozmowa on-line. Podczas rozmowy wstępnej chcemy określić, czy można danego kandydata przedstawić Państwu jako osobę ubiegającą się o pracę. Kontrolujemy równocześnie, czy dane są prawidłowe, i sprawdzamy prawdziwość dokumentu tożsamości przy pomocy skanera ID. Po uzyskaniu pozytywnych referencji przedstawiamy kandydatów wraz ze wszystkimi potrzebnymi informacjami naszym zleceniodawcom.

Rekrutacja
Agencja Synergie od 1999 roku stworzyła bazę danych 75 000 osób poszukujących pracy, rozproszonych po całym kraju. Nasi pracownicy zatrudniani są stale i długotrwale. Metodą z ust do ust pozyskujemy wielu nowych pracowników w Synergie. Oprócz poszukiwania kandydatów w naszej bazie danych przekazujemy ofertę pracy do stałych biur rekrutacji za granicą, umieszczamy oferty na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Wspólnie z Państwem tworzymy markę pracodawcy, aby jakość kandydatów odpowiadała potrzebom w danym momencie.

Zarządzanie zasobami pracowników
Zarządzając zasobami pracowników, tworzymy w porozumieniu z Państwem grupę elastycznych pracowników z niemal takim samym profilem stanowiska. Proporcjonalnie do potrzeb jesteśmy w stanie zwiększyć lub zmniejszyć grupę potrzebnych pracowników. Bardzo dokładne planowanie krzyżowe powoduje, że nasi zagraniczni pracownicy pracowali średnio już u trzech zleceniodawców i mają zagwarantowaną liczbę potrzebnych im godzin.

Całkowite odciążenie od spraw zarządzania kadrami
Coraz większa grupa zleceniodawców zupełnie chce odciążyć się od zarządzania kadrami. Jako przedsiębiorstwo muszą Państwo stale odpowiadać na zmiany i dostosowywać się do nich. Konieczność wprowadzania zmian na przestrzeni lat jest jedyną rzeczą, która się nie zmienia. Jeśli zlecą nam Państwo zadania działu HR, to nie będą się Państwo dłużej musieli tym kłopotać. Zajmiemy się wszystkim w najdrobniejszych szczegółach. Wszystko załatwiamy przy pomocy jednego stałego punktu konsultacyjnego.

Synergie to również odpowiednie miejsce dla pracowników
Od 1 stycznia 2021 roku Fair Employment Code Arbeidsmigranten (kodeks uczciwego zatrudniania pracowników migrujących) stanowi część warunków członkostwa w ABU dla agencji zatrudniających pracowników zagranicznych. Przy pomocy tego kodeksu ABU chce przyczynić się do stworzenia większej pewności pracownikom migrującym, uczciwej konkurencji i równych szans w branży. W chwili, w której Synergie nawiązuje kontakt z (potencjalnym) pracownikiem, oferuje mu osobiste doradztwo. Wspólnie sprawdzamy, jakie są możliwości, i określamy, w jaki sposób nawzajem najlepiej możemy sobie pomóc. Jak tylko pracownik zawrze z nami stosunek pracy, dbamy o optymalne warunki pracy, aby nasi pracownicy mogli całkowicie skupić się na jej wykonywaniu. Wszystkimi pozostałymi sprawami, takimi jak podróż do Niderlandów, zakwaterowanie, przewóz i sprawy administracyjne, tzn. ubezpieczenie, wystąpienie ewentualnie o numer ewidencyjno-podatkowy BSN, zajmujemy się my.