Ik heb werkkracht nodig
Szukam pracy / Ik zoek werk

Szukam pracy / Ik zoek werk

  • Zaswiadczam, ze dobrowolnie wypelnilem i dostarczylem wszystkie dane.

  • Podpisując formularz rejestracyjny udzielam Synergie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w granicach określonych w polityce prywatności .

  • Zgodnie z rozporządzeniem ogólnym w sprawie ochrony danych osobowych, zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, prawie do ich poprawiania, możliwości udostepniania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do usunięcia moich danych osobowych. Mogę skorzystać z tych praw za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.synergie-ir.nl.

  • Zapoznałem/am się z warunkami polityki prywatności i wyraźnie wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych w cyfrowej bazie danych i / lub na papierze.

Synergie International Recruitment

Madame Curieweg 8
5482 TL Schijndel
T. 073-549 62 16
F. 073-549 65 29