Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jako przedsiębiorstwo świadczące kompleksowe usługi w branży zatrudniania tymczasowego stale i każdego dnia mamy kontakt z ludźmi. Mamy świadomość odpowiedzialności, z jaką się to wiąże. Praca pełni bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Dlatego nie tylko chcemy być najlepsi w świadczeniu naszych usług, ale i tworzyć społecznie wartość dodaną.

Nasza polityka związana ze sponsoringiem koncentruje się na połączeniu naszej wiedzy eksperckiej z zapotrzebowaniem społecznym. Robimy to, dotując różne regionalne stowarzyszenia sportowe. Tam, gdzie to potrzebne, staramy się angażować naszą wiedzę i doświadczenie.

Synergie uważa za bardzo ważne zwracanie uwagi na ograniczenie emisji CO2. Robimy to na różnych płaszczyznach, przede wszystkim krytycznie przyglądając się parkowi pojazdów i przez jak najbardziej wydajne wykorzystanie samochodów pracowników tymczasowych i stałych. Coraz częściej wybieramy jeszcze bardziej oszczędne samochody o zmniejszonej emisji CO2 i korzystamy z hybrydowych pojazdów elektrycznych. Emisję zmniejszamy również dzięki dalszej cyfryzacji procesów pracy, zmniejszenie zużycia papieru (listowego), kopert i innych materiałów drukowanych.

Oprócz sponsorowania klubów sportowych Synergie International Recruitment dotuje również różne inicjatywy i cele charytatywne:

SOS700
SOS700 jest fundacją przedsiębiorców z Schijndel, których ambicją jest angażowanie się na rzecz lokalnej społeczności. Działania organizowane przez SOS700 skierowane są do wszystkich grup wiekowych i mają na celu ożywienie życia społeczności.

Fundusz badań Stichting Catharina Onderzoeksfonds
Synergie dotuje Stichting Catharina Onderzoeksfonds. Fundacja ta zajmuje się finansowaniem badań naukowych w szpitalu Catharina w Eindhoven. Bas Hermes, dyrektor Synergie International Recruitment, jest jednocześnie ambasadorem funduszu badań. Stichting Catharina Onderzoeksfonds zajmuje się organizacją różnych działań i wydarzeń, których celem jest zbieranie pieniędzy na dalsze badania naukowe np. nad różnymi postaciami raka oraz chorób serca i układu krążenia.

https://www.catharinaonderzoeksfonds.nl/

https://www.catharinaonderzoeksfonds.nl/steun-ons/#actie