Pensioenregeling StiPP

Praca w charakterze pracownika tymczasowego ma również skutki dla emerytury. Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten – StiPP (Stowarzyszenie ds. Funduszy Emerytalnych dla Sektora Usług Pracowniczych) zarządza emeryturą pracownika. StiPP ma dwa programy emerytalne: podstawowy i dodatkowy Plus.

  • Plan podstawowy
    Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym i pracujesz ponad 26 tygodni u tego samego pracodawcy, wówczas bierzesz udział w podstawowym programie emerytalnym.
  • Plan Plus
    Jeśli pracujesz dłużej niż 78 tygodni w branży usług pracowniczych, gromadzisz prawa emerytalne w programie emerytalnym Plus.

Synergie dba o to, by pracownik został zarejestrowany w odpowiednim planie emerytalnym.

Więcej na temat podstawowego planu emerytalnego i planu Plus znajduje się w poniżej zamieszczonych broszurach, które pokrótce omawiają ten temat.