MVO

Als complete dienstverlener in de uitzendbranche staan we continu en dagelijks in contact met mensen. We zijn ons zeer bewust van de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. Werk is nu eenmaal van groot belang in het leven van een mens. Daarom willen we niet alleen de beste zijn in onze dienstverlening, maar ook een maatschappelijke meerwaarde bieden

Ons sponsoringbeleid richt zich op het vinden van een match tussen de inzet van onze expertise en vragen en behoeften vanuit de samenleving. Dat doen we door regionaal diverse sportverenigingen financiële ondersteuning te bieden. Waar nodig proberen we onze kennis en expertise in te zetten.

Synergie vindt het belangrijk aandacht te houden voor het verder terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit doen we op diverse fronten, voornamelijk door kritisch te blijven kijken naar het wagenpark en het zo efficiënt mogelijk inzetten van de auto’s van onze uitzendkrachten en vaste medewerkers. We kiezen steeds vaker voor nog zuinigere auto’s met een verminderde CO2-uitstoot en maken gebruik van de inzet van flexibele elektrische voertuigen. Door de verdere digitalisering van de werkprocessen wordt de uitstoot verder teruggedrongen door een lager verbruik van (brief)papier, enveloppen en overig drukwerk.

Naast de sponsoring van sportclubs, sponsort en steunt Synergie International Recruitment diverse initiatieven en goede doelen:

SOS700
SOS700 is een stichting van Schijndelse ondernemers die de ambitie heeft om zich in te zetten voor de Schijndelse samenleving. De activiteiten die SOS 700 organiseert zijn bedoeld voor alle leeftijden en hebben het doel om leven in de brouwerij te brengen.

Catharina Onderzoeksfonds
Synergie draagt bij aan de Stichting Catharina Onderzoeksfonds. Deze stichting zet zich in voor de financiering van wetenschappelijk onderzoek in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Bas Hermes, directeur van Synergie International Recruitment, is tevens ambassadeur van dit Onderzoeksfonds. De Stichting Catharina Onderzoeksfonds organiseert nu en in de toekomst diverse acties en evenementen met als doel geld op te halen voor verder wetenschappelijk onderzoek voor bijvoorbeeld diverse vormen van kanker en hart- en vaatziekten.

https://www.catharinaonderzoeksfonds.nl/

https://www.catharinaonderzoeksfonds.nl/steun-ons/#actie