Aanvraagformulier voor rechten - Persoonsgegevens

Voeg een opmerking toe om aan te geven om welke gegevens het gaat.
Voeg een opmerking toe om aan te geven aan welke verwerkingsverantwoordelijke we de gegevens moeten overdragen
Voeg een opmerking toe om aan te geven om welke verwerkingsactiviteit het gaat